Formlar


1. Akademik Personel İzin Formu

2İdari Personel İzin Formu

3. Raporların Hastalık İznine Çevrilmesi Formu

4. 39. Madde İle Görevlendirilme Formu 

5. Personel Nakil Bildirimi Formu

6. Tedavi Yardım Beyannamesi Formu

7. Aile Yardım Bildirimi Formu

8. Mal Bildirimi Formu

9. İdari Akademik Bilgi Formu

10. Öğretim Elemanları Görev Süresi Uzatma Formu

11. Öğretim Elemanları Görev Süresi Uzatma Özgeçmiş Bilgileri Ek

12. 35. madde kapsamında AÇÜ adına başka bir üniversitede lisansüstü eğitim gören öğretim elemanları için Taahhütname ve Kefalet Senedi

13. Kamu Konutları Tahsisi Beyannamesi Akademik Form

14. Kamu Konutları Tahsis Beyannamesi İdari Form

15.2547 Sayılı Yüksek Öğretim Kanun'un 39. Maddesi Uyarınca Görevlendirmelerde Kullanılacak Rektörlük Oluru (uzun süreli ve yurt dışı hariç)

16.Yeşil (Hususi Damgalı) Pasaport Başvuru Dilekçesi 

17.Gri (Hizmet Damgalı) Pasaport Başvuru Dilekçesi

18.4' lük Sistemin 100' lük Sistemde Eşdeğerliliği

19. 5' lik Sistemin 100' lük Sistemde Eşdeğerliliği

20.Öğretim Elemanı Başvuru Formu

21.Aday Memur Staj Değerlendirme Belgesi

22.Görevde Yükselme Sınavına Başvuru Dilekçesi

23.Öğretim Üyelerine Sağlanacak Destekler(2547 sayılı Kanun'un 39. maddesi uyarınca yurt dışına görevlendirme Bilgi Formu)

24. 2547 sayılı Kanun'un 39. maddesinin uygulaması 

25.2547 sayılı Kanun'un 35. Maddesi kapsamında görevlendirilecek Öğretim Elemanları "Lisansüstü Öğrenim Başvuru Formu" 

26. Öğretim Üyesi (Dr. Öğr. Üyesi, Doçent ve Profesör) Jüri Üyeliği Ücret Ödeme Beyan Formu

27. ÖYP Araştırma Görevlisi Atanma Başvuru Dilekçesi

28.Yurt dışına gönderilen kamu personeline mahsus yükleme senedi ve muteber imzalı müteselsil kefalet senedi (2547 Sayılı Kanunun 33. ve 39.maddeleri)

29. 1416 Sayılı Kanun Kapsamında Yüksek Lisans/Doktora ve Dil Eğitimi Görenler İçin Başvuru Dilekçesi

30. Öğretim Elemanlarının 2547 Sayılı Kanunun 39. Maddesine Göre Yurtdışı Görevlendirme ve Çıkış İzin Formu

31. Akademik ve İdari Personel Yurtdışı Çıkış İzin Formu 

32. Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Formu 

33. 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 39. Maddesi Uyarınca Görev Belgesi Formu

34. Akademik ve İdari Personel İlişik Kesme Formu 

35. Hatalı Not Değişim Talep Formu

36. Devamsız Öğrenci Bildirim Formu

37. Yurtiçi ve Yurtdışı Sempozyum Görevlendirme Başvuru Formu (YENİ)