27. İlahiyat ve İslami İlimler Fakülteleri Dekanlar Toplantısı Sonuç Bildirgesi

05 Temmuz 2022, Salı 186

27. İlahiyat ve İslami İlimler Fakülteleri Dekanlar Toplantısı 24.06.2022 tarihinde yapıldı. Fakültemiz dekanı sayın Prof. Dr. Nebi GÜMÜŞ'ün de katıldığı toplantının sonuç bildirgesi yayınlanmıştır. Dekanlar konseyinde alınan ve ilgili üst makamlara arz edilmesi kararlaştırılan hususlar aşağıdaki şekildedir: