Ara Sınav (Vize) Takvimi

21 Kasım 2021, Pazar 463

SINAV UYGULAMA ESASLARI

 1. Öğrenciler sınav saatinden en az 5 dakika önce sınav salonunda olmalıdırlar. 
 2. Öğrenciler sınav takviminde belirtilen tarih ve saatte sınava gireceklerdir.
 3. Sınavın ilk 15 dakikası içinde gelen öğrenciler sınava alınır, ilk 15 dakikadan sonra gelen öğrenciler ise sınava alınmayacaktır.
 4. Öğrenciler sınavın ilk 20 dakikası içinde hiçbir şekilde sınav salonundan ayrılamayacaklardır.
 5. Öğrenci kimlik belgesi veya resimli-onaylı öğrenci belgesini yanında bulundurmayanlar sınavlara giremeyeceklerdir.
 6. Sıra üzerindeki yazılardan ve sıra altındaki dokümanlardan sırada oturan öğrenci sorumludur. Öğrenci sınav başlamadan önce sıra üzerindeki yazıları silmek ve söz konusu dokümanları sırasından uzaklaştırmakla yükümlüdür.
 7. Gözetmenler, öğrencilerin oturma düzenini herhangi bir uyarıda bulunmadan değiştirebilirler.
 8. Sınav ile ilgili akla gelebilecek soru ve itirazlar sadece dersin hocasına yapılabilecektir.
 9. Öğrenciler sınav esnasında cep telefonlarını kapalı tutmakla yükümlüdürler. Sıra üzerinde cep telefonu bulundurmak kesinlikle yasaktır.
 10. Sıra üzerinde kalem, silgi ve kimlik dışında başka bir şey bulundurulmayacaktır.
 11. Sınav esnasında silgi, kalem vb. alışverişi, fısıltı şeklinde de olsa konuşulması kesinlikle yasaktır.
 12. Sınav kağıdına adını-soyadını yazmayan ve yoklama tutanağına imza atmayan öğrencilerin sınavları geçersiz sayılacaktır.
 13. Sınav süresi boyunca bütün öğrencilerin koridor ve salonlarda sükûneti muhafaza etmeleri, sınav disiplin ve adabını bozacak söz ve davranışlardan kaçınmaları gerekmektedir.
 14. Gözetmenler sınav esaslarını uygulamakla, öğrenciler de gözetmenlerin bütün uyarılarına uymakla yükümlüdürler. Sınav kurallarına uymayan, kopya çekmeye teşebbüs eden veya sınav ortamının huzurunu bozacak davranışlarda bulunan öğrenciler için Artvin Çoruh Üniversitesi’nin “ÖnlisansLisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği”nde yer alan cezai müeyyideler uygulanacaktır.

DEKANLIK

 

Sınav Uygulama Esaslarını Okudum ve Anladım!