Livane Genç İlahiyatçılar Topluluğu - "Bir Bilim Adamının Hikayesi: Fuat SEZGİN" Konferansı

23 Kasım 2019, Cumartesi 160

Fakültemizde 28.11.2019 Perşembe günü saat 15.00’de Süleymaniye Yazma Eserler Kütüphanesi emekli müdürü Dr. Nevzat Kaya, Bir Bilim Adamının Hikâyesi: Fuat Sezgin ve Süleymaniye Kütüphanesi başlıklı konferans verdi.

2019 yılının Fuat Sezgin yılı olması münasebetiyle merhum Fuat Sezgin’in hayatı, eserleri ve ilmi kişiliğinin anlatıldığı konferansa İlahiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Nebi Gümüş, Hopa İİBF Dekanı Prof. Dr. Mehmet Ersoy, yerleşkedeki hocalar ve çoğunluğu İlahiyat Fakültesi’nden olmak üzere öğrenciler katıldı.

Livane Genç İlahiyatçılar Öğrenci Topluluğu’nun organize ettiği konferans Fuat Sezgin’i ve eserlerini tanıma, Süleymaniye Kütüphanesi’nin kıymetinin farkına varma hem de konferansı sunan sayın Dr. Nevzat Kaya’yla tanışma adına birçok kıymeti bir araya getiren güzel bir etkinlik oldu.

Fuat Sezgin’in Buhari’nin Kaynakları başlıklı doktora teziyle başlayan ilim yolculuğu, hocası Hellmut Ritter’le aralarındaki hoca- talebe ilişkisi ve ne kadar çalışmak gerektiği ile ilgili ilham verici anekdotlar barındırmaktaydı. İlmin kıymeti, Fuat Sezgin’in hayatından örneklerle ve onun emek verdiği eserleri ortaya çıkarırken ne gibi fedakârlıklarda bulunduğu hatırlanmış ve bir ufuk olarak dinleyenlere işaret edilmiş oldu.

Dr. Nevzat Kaya hocanın Süleymaniye Kütüphanesi’nin kıymeti, özellikleri, koleksiyonların teşekkülü ve korunması ile ilgili yirmi dört yıllık yöneticiliğinden ve samimi emeklerinden damıtığı incelik ve güzellik dolu anlar yitirdiğimiz özgüvenimizi nasıl kazanacağımızla ilgili hatırlatıcı uyarılarla bezenmişti. Konferansın sonlarına doğru Süleymaniye Kütüphanesi’ndeki koleksiyondan örneklerin görsel bir şölenle takipçilere aktarılması ile biten Nevzat Kaya’nın konuşmalarından sonra Prof. Dr. Nebi Gümüş’ün, Dr. Nevzat Kaya’ya teşekkür edip üniversitemizin hediyesini takdim etmesi ve yaptığı kısa kapanış konuşmasıyla sürdü.

Kapanış konuşması yapan Prof. Dr. Nebi Gümüş, burada Dr. Nevzat Kaya’nın anlattıklarının birer tarihi anekdot, birer resim olarak anlaşılmaması gerektiği; klasiklerle ilişki kurmak onları yeniden ihya ve inşa etmek gerektiği, bunun için de gayret etmenin elzem olduğu yolundaki sözleriyle program sona erdi.