İdari Personel

İlahiyat Fakültesi
İlahiyat Fakültesi
mermis artvin.edu.tr
6200
mermis artvin.edu.tr
İlahiyat Fakültesi
akifonal artvin.edu.tr
6221
akifonal artvin.edu.tr
Öğrenci İşleri
İlahiyat Fakültesi
fadimedemirbas artvin.edu.tr
6248
fadimedemirbas artvin.edu.tr
Tahakkuk ve Taşınır Kayıt Yetkilisi
İlahiyat Fakültesi
mustafabinali artvin.edu.tr
6213
mustafabinali artvin.edu.tr
Temel İslam Bilimleri Bölümü
Kur'an-i Kerimi Okuma ve Kıraat İlmi Anabilim Dalı
Tefsir Ana Bilim Dalı
Tefsir Tarihi ve Usulü Bilim Dalı
Tefsir Bilim Dalı
Kelam ve İslam Mezhepleri Ana Bilim Dalı
Kelam Tarihi Bilim Dalı
Kelam Bilim Dalı
İslam Mezhepleri Tarihi Bilim Dalı
Tasavvuf Ana Bilim Dalı
Tasavvuf Tarihi Bilim Dalı
Tasavvuf Bilim Dalı
Hadis Ana Bilim Dalı
Hadis Tarihi ve Usulü Bilim Dalı
Hadis Bilim Dalı
İslam Hukuku Ana Bilim Dalı
İslam Hukuku Tarihi ve Usulü Bilim Dalı
İslam Hukuku Bilim Dalı
Arap Dili ve Belagatı Ana Bilim Dalı
Felsefe ve Din Bilimleri Bölümü
İslam Felsefesi Ana Bilim Dalı
İslam Felsefesi Bilim Dalı
İslam Ahlakı Bilim Dalı
Mantık Bilim Dalı
Din Bilimleri Ana Bilim Dalı
Din Sosyolojisi Bilim Dalı
Din Psikolojisi Bilim Dalı
Din Eğitimi Bilim Dalı
Dinler Tarihi Bilim Dalı
Din Felsefesi Bilim Dalı
İslam Tarihi ve Sanatları Bölümü
Siyer-i Nebi ve İslam Tarihi Ana Bilim Dalı
İslam Tarihi Bilim Dalı
İslam Kurumları Tarihi Bilim Dalı
İslami Türk Edebiyatı Anabilim Dalı
Türk-İslam Edebiyatı Bilim Dalı
İslam Sanatları ve Dini Musiki Anabilim Dalı
İslam Sanatları Bilim Dalı
Türk Din Musikisi Bilim Dalı