Tarihçe


 

Artvin Çoruh Üniversitesi İlahiyat Fakültesi, Üniversitemiz Senatosu’nun 18.04.2012 tarihli teklifi ve Yüksek Öğretim Genel Kurulu’nun 07.06.2012 tarihli onayı, Millî Eğitim Bakanlığı’nın teklif yazısı üzerine Bakanlar Kurulu’nun 13.08.2012 tarihli ve 2012/3638 sayılı kararı ile 2809 sayılı kanunun ek 30’uncu maddesine göre kurulmuş,  bu karar 10 Eylül 2012 tarihli ve 28407 sayılı Resmî Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe girmiştir.

 

Fakültemiz bünyesinde aşağıda yazılı bölüm ve anabilim dalları açılması, Rektörlüğün 01.10.2012 tarihli ve B.30.2.ART.0.00.00.00/1903sayılı yazısı, Yükseköğretim Yürütme Kurulu’nun 17/10/2012 tarihli toplantısında 2547 Sayılı Kanunu’nun 2880 Sayılı Kanun’la değişik 7/d-2 maddesi uyarınca uygun görülmüştür.

 

Temel İslam Bilimleri Bölümü

                Tefsir Anabilim Dalı

                               Tefsir Tarihi ve Usulü Bilim Dalı

                               Tefsir Bilim Dalı

                               Kur’an-ı Kerim’i Okuma ve Kıraat İlmi Bilim Dalı

                Hadis Anabilim Dalı

                               Hadis Tarihi ve Usulü Bilim Dalı

                               Hadis Bilim Dalı

                İslam Hukuku Anabilim Dalı

                               İslam Hukuku Tarihi ve Usulü Bilim Dalı

                               İslam Hukuku Bilim Dalı

                Kelam ve İslam Mezhepleri Tarihi Anabilim Dalı

                               Kelam Tarihi Bilim Dalı

                               Kelam Bilim Dalı

                               İslam Mezhepleri Tarihi Bilim Dalı

                Tasavvuf Anabilim Dalı

                               Tasavvuf Tarihi Bilim Dalı

                               Tasavvuf Bilim Dalı

                Arap Dili ve Belagatı Anabilim Dalı

 

Felsefe ve Din Bilimleri Bölümü

                İslam Felsefesi Anabilim Dalı

                               İslam Felsefesi Bilim Dalı

                               İslam Ahlakı Bilim Dalı

                               Mantık Bilim Dalı

                Din Bilimleri Anabilim Dalı

                               Din Sosyolojisi Bilim Dalı

                               Din Psikolojisi Bilim Dalı

                               Din Eğitimi Bilim Dalı

                               Dinler Tarihi Bilim Dalı

                               Din Felsefesi Bilim Dalı

 

İslam Tarihi ve Sanatları Bölümü

                İslam Tarihi Anabilim Dalı

                               İslam Tarihi Bilim Dalı

                               İslam Kurumları Tarihi Bilim Dalı

                Türk İslam Edebiyatı ve İslam Sanatları Anabilim Dalı

                               Türk-İslam Edebiyatı Bilim Dalı

                               İslam Sanatları Bilim Dalı

                               Türk Din Musikisi Bilim Dalı